Brandverzekering DVV

DVV heeft twee verschillende brandverzekeringen, de ene is bedoeld voor huurders en de ander voor eigenaars. Beide verzekeringen bieden ruime dekkingen, met mogelijkheid tot een aanvullende dekkingen en een scherpe prijs. Hieronder lees je meer over de DVV brandverzekering.

DVV Brandverzekering

Wat dekt de DVV Brandverzekering?

 • Brand
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Verschroeiing
 • Ontploffing en implosie
 • Ontdooiing
 • Aanbotsen door voorwerpen, bomen of dieren, alsook door onroerende goederen die toebehoren aan derden
 • Beschadiging van onroerende goederen door diefstal, door poging tot diefstal of door daden van vandalisme, Grafschennis
 • Inwerking van elektriciteit, blikseminslag
 • Arbeidsconflicten en aanslagen, Terrorisme
 • Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Glasbreuk
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud (lichamelijke, materiële en immateriële schade)
 • Natuurrampen

Optionele dekkingen brandverzekering DVV

 • Diefstal van de inboedel, daden van vandalisme
 • Onrechtstreekse verliezen (verhoging van 10% van de uit te betalen vergoeding
 • Rechtsbijstand: verdediging van de verzekerde, verhaal tegen de aansprakelijke, onvermogen van derden)
 • Afstand van verhaal ten opzichte van de huurder
 • Optie Tuin (tuin, inhoud van tuin en bodemsanering)
 • Optie Geparkeerd voertuig
 • Optie Business (professionele inhoud + forfaitair bedrag voor exploitatieverlies)
 • Optie Werken (schade veroorzaakt door werken)
 • Optie Bescherming huurder (huurgeschillen, verhuisongeval, financiële hulp, forfaitair bedrag voor verhuis)
 • Optie Media (alle risico’s voor pc’s en tablets)
 • Optie Zwembad
 • Engelse franchise

DVV Cocoon Start Brandverzekering

DVV's Cocoon Start Brandverzekering is een brandverzekering voor huurders die schade aan uw inboedel dekt, bijvoorbeeld door brand, kortsluiting of overstroming. Daarnaast dekt deze verzekering ook uw aansprakelijkheid ten aanzien van de eigenaar, bijvoorbeeld als uw frietketel vuur vat en de keuken of het gebouw beschadigt.

De verzekering premie begint vanaf €174/ jaar of € 14,5/ maand, wat rond het gemiddelde ligt in vergelijking met andere brandverzekering prijzen.

DVV Cocoon Flex Brandverzekering

DVV Cocoon Flex Brandverzekering is een brandverzekering voor eigenaar of verhuurders.


Cocoon Flex vergoedt schade aan jouw inboedel en gebouw in geval van brand, kortsluiting, overstroming, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal. Je kan de verzekering ook uitbreiden met verschillende opties, zoals dekking voor uw tuin, zwembad of media.

DVV brandverzekering simulatie

Een brandverzekering bij DVV simuleren? Via Juist Verzekerd kom je eenvoudig in contact met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. De verzekeringsmakelaar vergelijkt eenvoudig alle brandverzekeringen (eigenaar, huurder of verhuurder) van verschillende verzekeringsmaatschappijen op de markt, ook DVV.

DVV brandverzekering opzeggen

Ten minste 3 maanden voor de vervaldag van de DVV brandverzekering polis moet je de dekking van de brandverzekering opzeggen.

Doet je dit niet, dan wordt jouw contract met een jaar verlengd. Je kunt jouw polis wel onmiddellijk opzeggen in geval van verhuizing of wijziging van voorwaarden/tarieven, de opzegtermijn bedraagt dan 1 maand.

Franchise brandverzekering DVV

DVV hanteert een franchise van 265 EUR. Dit bedrag blijft ten laste van de verzekerde en wordt van de vergoeding afgetrokken behalve als de verzekerde de optie Engelse franchise onderschreven heeft. Ze wordt geïndexeerd en evolueert mee met de index van consumptieprijzen.

DVV aangifte brandverzekering

Bij DVV kan je jouw DVV-consulent contacteren of het contactcenter van DVV.

DVV brandverzekering algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de brandverzekering van DVV kan je hier terugvinden.

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan één van de andere brandverzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen:
EthiasKBCCorona Direct Axa BelfiusVivium DVV ArgentaBaloise ,Yuzzu Allianz BNP Paris ING P&V