Brandverzekering Bedrijf

Een brandverzekering bedrijf beschermt een onderneming en de ondernemer tegen tegen heel wat risico's. Ontdek meer over de dekkingen van een brandverzekering bedrijf, verplichtingen en kosten. 

Brandverzekering Bedrijf

Dekkingen brandverzekering bedrijf

De basiswaarborgen van een brandverzekering zijn:

 • Schade door brand, ontploffing, implosie, bliksem, rook, roet, kosten preventief onderzoek gaslek
 • Schade door botsing met voertuig, vallen van een boom, tuigen en voorwerpen
 • Schade door kortsluiting, overspanning
 • Schade aan het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of (poging tot) diefstal
 • Water- en stookolieschade, inclusief accidenteel in werking treden van sprinklerinstallaties 
 • Schade door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 
 • Schade door glasbreuk: breken of barsten van ruiten, inclusief glazen onderdelen van meubels, zonnepanelen,...
 • Schade door arbeidsconflicten, vandalisme, terrorisme, aanslagen 
 • Schade door natuurrampen (overstroming, opstuwen van openbare riolen, aardbeving, aardverschuiving of grondverzakking) 
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw

Aanvullende Dekkingen brandverzekering bedrijf

Een brandverzekering bedrijf kan aangevuld worden met verschillende optionele dekkingen, zoals: 

 • Diefstal: diefstal van materieel en koopwaar, diefstal van waarden in kassa, valse bankbiljetten, verdwijning en beschadiging van de inhoud van het gebouw,...
 • Onrechtstreekse verliezen: voor “indirecte” of “onrechtstreekse” verliezen. Dit vergoedt telefoonkosten, portkosten of administratieve kosten die de verzekerde oploopt na schade. Gebruikelijk is dit 10%.
 • Rechtsbijstand: dekking kosten van strafrechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal.
 • Bedrijfsschade met dagvergoeding: volledig of gedeeltelijk voorziene vergoeding bij onderbreking van activiteit of als gebouw ontoegankelijk is.
 • Bedrijfsschade op brutomarge: dekking tegen winstderving of doorlopende vaste kosten ondanks stopzetting activiteiten.
 • Beschadigde voertuigen: dekking beschadiging bedrijfsvoertuigen
 • BA Uitbating: dekking van de aansprakelijkheid aan derden

Wat wordt er niet gedekt door een brandverzekering voor ondernemingen?

 • Schade door opzettelijke feiten veroorzaakt door de verzekerden
 • Schade door evolutieve schade
 • Schade door oorlog
 • Schade aan een gebouw dat bouwvallig is of in afbraak
 • Schade veroorzaakt door sleet
 • Schade door milieuvervuiling of asbest

Is de brandverzekering bedrijf wettelijk verplicht?

Als ondernemer ben je verplicht om een objectieve aansprakelijkheid brand- en ontploffingsverzekering aan te gaan. Dit betekent dat je verzekerd bent voor de schade die je toebrengt aan derden door brand of ontploffing, ongeacht of deze schade opzettelijk is aangericht of niet.

Als je een gebouw of kantoor huurt, is het waarschijnlijk dat je verhuurder eist dat je een bedrijf brandverzekering aangaat. Dit is om ervoor te zorgen dat je verzekerd bent voor de schade die je toebrengt aan het gebouw of de inventaris in het geval van brand of ontploffing.

Ook als je een bedrijfspand koopt, zal je hypothecaire geldverstrekker waarschijnlijk verplichten dat je een brandverzekering afsluit. Dit is om ervoor te zorgen dat het pand volledig gedekt is in het geval van schade door brand of ontploffing.

Prijs brandverzekering bedrijf

De brandverzekering bedrijf prijs wordt berekend aan de hand van verschillende factoren. In vergelijking met een privébrandverzekering is een brandverzekering voor een bedrijf gewoonlijk wat duurder, omdat het risico hoger ligt.

Risico's van het gebouw

De risico's van het gebouw spelen hierbij een rol. Zo zijn sommige bouwmaterialen, zoals riet, gevoeliger voor brand en verhoogt een mazouttank het risico op ernstige branden.

Locatie van het gebouw / bedrijf

Ligt het gebouw in een overstroomgevoelig gebied of een plaats waar er veel diefstal is dan zal je hiervoor een hogere premie betalen.

Verzekerde waarde

Wordt er gewerkt met dure machines of dure materialen? Dit zal ook een invloed hebben op de premie. Hoe hoger eventuele herstellingskosten kunnen oplopen, hoe hoger de brandverzekering bedrijf premie zal liggen.

De waarborgen die je kiest

Tenslotte kies je zelf welke waarborgen je nodig acht voor jouw bedrijf. Brand- en waterschade worden altijd gedekt in een brandverzekering. Maar je kan er ook voor kiezen om extra waarborgen af te sluiten, die ervoor zorgen dat je een veel uitgebreidere bescherming geniet. Dit kan een meerprijs opleveren, maar zorgt wel voor een uitgebreidere dekking.

Brandverzekering Bedrijf Vergelijken

Prijzen van brandverzekeringen voor bedrijven kunnen sterk verschillend zijn. Meestal is het zo dat hoe groter je bedrijf is, hoe meer je gaat betalen aan een brandverzekering. Maar dit betekent niet dat je altijd de duurste verzekering moet nemen. Door te vergelijken bespaar je al snel enkele honderden euro's op jouw jaarlijkse premie.

Wanneer je een brandverzekering voor bedrijven gaat afsluiten is het belangrijk dat je tijd neemt om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo vind je gemakkelijk de meest gunstige voorwaarden en kies je voor een verzekering die perfect aansluit bij de noden van jouw bedrijf.

Via Juist Verzekerd kom je eenvoudig in contact met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, zij kunnen samen met jou gratis en vrijblijvend brandverzekering voor bedrijven vergelijken.