Brandverzekering

Brandverzekeringen zijn de populairste soort schadeverzekering onder eigenaren en verhuurders of huurders van woningen. Ze bieden niet enkel bescherming tegen schade door brand, maar ook tal van andere zaken zoals: waterschade, storm- en hagelschade,... Een brandverzekeringen dekt ook de kosten als je brandschade of waterschade toebrengt aan anderen.

brandverzekering

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering gaat om meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand. De brandverzekering dekt ook stormschade, waterschade, natuurrampen, enzovoort. 

Niet enkel eigen schade, maar ook de burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe valt onder de brandverzekering. Bijvoorbeeld als er een dakpan wegwaait op de auto van de buren en zo schade veroorzaakt of als je waterschade veroorzaakt in het huis van de buren.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering of woonverzekering dekt een reeks van standaarddekkingen, vastgelegd door het Belgisch recht. Gebruikelijk wordt de brandverzekering naast de verplichte standaarddekkingen uitgebreid door de verzekeraar.

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om extra waarborgen af te sluiten, om zo jezelf, je woning en je inboedel optimaal te beschermen met een optie diefstal of rechtsbijstand. 

Als er dan toch iets gebeurt, ben je verzekerd van een snelle en passende schadevergoeding die de brandverzekering betaalt.

Wettelijke verplichte basisdekkingen brandverzekering:

De Belgische wetgeving bepaalt een minimale dekking bij brandverzekeringen, namelijk:

 • Schade door brand, ontploffing of implosie
 • Schade door aanbotsen met een dier
 • Schade door aanbotsen met een voertuig of luchtvaartuig
 • Schade door blikseminslag
 • Schade door aanslagen (terrorisme)
 • Schade door arbeidsconflicten (demonstraties of protesten)
 • Schade door storm en hagel
 • Schade door sneeuw- en/of ijsdruk op daken
 • Natuurrampen vb. overstroming

Courante uitbreidingen in brandverzekeringen:

Naast de verplichtingen door de Belgische wetgeving, breiden nagenoeg alle verzekeraars de basisdekking uit, de meeste brandverzekeringen dekken ook:

 • Schade door inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische toestellen
 • Schade door vallen van een boom op een gebouw
 • Rook- en roetschade
 • Waterschade door breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn)
 • Glasbreuk
 • Schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (soms geldt deze dekking alleen als de verzekerde ook koos om zich te verzekeren tegen diefstal)
 • Stookolieschade (sommige verzekeringen dekken deels de saneringskosten van de grondvervuiling die de weggevloeide olie heeft veroorzaakt.)

Aanvullende dekkingen in brandverzekeringen:

Aanvullende dekkingen van een brandverzekering vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere bijkomende kosten die komen kijken bij schade. Een brandverzekering beschermt tegen de kosten van schade en aanvullende kosten:

 • Kosten om te voorkomen dat er nog meer schade zou zijn
 • Kosten om bij dreigend gevaar schade te voorkomen
 • Kosten om jouw spullen te bewaren tijdens de herstellingen aan je woning
 • Sloopkosten en transportkosten van het puin
 • Kosten van de huisvesting wanneer je woning onbewoonbaar is door een schadegeval
 • Het “verhaal van derden”, omdat je aansprakelijk kan zijn voor materiële schade bij anderen
 • BA Gebouw (de burgerlijke aansprakelijkheid die je hebt als “bewaarder” van jouw woning )

Optionele dekkingen bij brandverzekeringen:

Je kan jouw brandverzekering verder uitbreiden met verschillende aanvullende dekkingen, om verzekerd te zijn tegen gerechtelijke kosten, diefstal of andere kosten:

 • Diefstalverzekering (belangrijk bij bewaren van waardevolle voorwerpen)
 • Rechtsbijstand
 • Extra vergoeding (bv: 10%) voor “indirecte” of “onrechtstreekse” verliezen. Dit vergoedt telefoonkosten, portkosten of administratieve kosten die de verzekerde oploopt na schade.

Wat dekt de brandverzekering niet?

Brandverzekeringen dekken doorgaans niet de schade die rechtstreeks verband houdt met oorlog of opeising of bezetting. Dit kan enerzijds gaan om oorlog, gelijkaardige feiten of om een burgeroorlog. Anderzijds kan het gaan om een situatie waarin een politiemacht, krijgsmacht of strijdkrachten de woning opeisen of bezetten, met uitzondering van de gevallen die onder dekking arbeidsconflicten en aanslagen vallen.

Schade die opzettelijk werd veroorzaakt door de verzekeringsnemer of de personen die bij hem inwonen, zoals brandstichting, is ook niet gedekt. Kinderen die met lucifers spelen en daardoor brand veroorzaken, vallen hier echter niet onder. Andere uitzonderingen op de dekking kunnen per verzekeraar verschillen. Het is daarom altijd belangrijk om de polisvoorwaarden van jouw brandverzekering goed door te lezen.

Vergelijk eenvoudig brandverzekeringen

Met de hulp van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Is een brandverzekering verplicht?

Of je in België al dan niet wettelijk verplicht bent een brandverzekering af te sluiten, hangt af van jouw situatie. Voor huurders of verhuurders is een brandverzekering verplicht in Vlaanderen. Voor eigenaars van een woning is een brandverzekering niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk zullen veel banken jouw verplichten een polis af te sluiten om een hypotheek te kunnen krijgen.

Brandverzekering huurder

Als huurder ben je in Vlaanderen en Wallonië sinds 1 januari 2019 namelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Je hebt als huurder een brandverzekering nodig wanneer je een huis, studentenkot of appartement huurt, omdat je in die woning kan schade veroorzaken. 


Als huurder ben je verantwoordelijk voor het herstellen van de woning naar zijn oorspronkelijke staat. Bovendien moet je jouw aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren. Dat betekent gewoon dat je schade die je aan andere toebrengt ook moet betalen.

Je kan ook best je inboedel verzekeren. Dat zijn al je eigen, “losse” spullen, zoals je meubels, keukenapparaten, kleding… Als huurder moet je geen brandverzekering voor de nieuwwaarde nemen. Je kan je laten verzekeren voor de werkelijke waarde in je brandverzekering.

Voorbeeld: Jouw toaster veroorzaakt een keukenbrand, de keuken is vernield en jouw buur heeft rookschade. De brandverzekering komt hierin tussen om zowel: verhuurder, jouw inboedel en de buurman te vergoeden.

Brandverzekering verhuurder

Als verhuurder in Vlaanderen ben je wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten. Je huurder betaalt alleen herstellingskosten van schade die rechtstreeks door hem/haar wordt veroorzaakt, zoals een friteuse die te lang blijft opstaan en brand veroorzaakt. 


Is er een storm en valt er een boom door de omheining, dan is het aan jou als verhuurder om de brandverzekering aan te spreken. Ook voor schade aan de gemeenschappelijke elektriciteitskast en dergelijke, maak je aanspraak om de brandverzekering verhuurder.

Brandverzekering afstand van verhaal

Als je een huurcontract hebt met de optie ‘afstand van verhaal’, dan hoef je als huurder niet op te draaien voor de schade die je per ongeluk zelf aan het gebouw veroorzaakt. In dat geval draagt de verhuurder de kosten voor de uitbreiding van zijn brandverzekering. Meestal vraagt hij hiervoor wel een compensatie in de vorm van een iets hogere huurprijs.


Als je afspreekt dat de eigenaar een afstand van verhaal voorziet in zijn brandverzekeringscontract, dan maak je die afspraak best op papier, namelijk in de huurovereenkomst, om problemen achteraf te vermijden.

Hoeveel kost een brandverzekering?

De totale prijs of premie van een brandverzekering wordt berekend op basis van de waarde van de woning of het appartement en de inhoud ervan. Alsook of je de verzekering uitbreidt met een verzekering rechtsbijstand of diefstalverzekering zal een impact hebben op de premie. Daarnaast zijn er nog andere factoren die mee de premie bepalen.

Prijzen van brandverzekeringen: enkele voorbeelden

Prijs brandverzekering huurder appartement

Verzekeraar

Huurdersaansprakelijkheid

Diefstalverzekering

Rechtsbijstand

AG Insurance

€ 142,68

€ 39,00

€ 22,44

Corona Direct

€ 174,00

€ 11,89

€ 18,82

Ethias

€ 165,54

€ 57,83

€ 12,85

Baloise

€ 176,13

€ 48,31

€ 22.73

Allianz

€ 116,64

€ 43,32

€ 6,68

Deze simulatie werd uitgevoerd in 2022 voor de brandverzekering van een huurder van een appartement in Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen. Het appartement heeft 70 m² bewoonbare ruimte, 2 slaapkamers en bevindt zich op de eerste verdieping. De inboedelwaarde bedraagt €25.000, de woning heeft geen alarmsysteem en werd gebouwd in 2003, leeftijd aanvrager: 30 jaar.

Prijs brandverzekering huurder woning

Verzekeraar

Huurdersaansprakelijkheid

Diefstalverzekering

Rechtsbijstand

AG Insurance

€ 208,56

€ 57,12

€ 22,44

Corona Direct

€ 221,16

€18,82

€11,89

Ethias

€ 223,07

€ 70,67

€ 12,85

Baloise

€ 277,43

€ 71,9

€ 22.73

KBC

€ 235,68

€ 61,68

€ 18,24

Deze simulatie werd uitgevoerd in 2022 voor de brandverzekering van een huurder van een 2-gevel woning (rijhuis) in Londerzeel, Vlaams-Brabant. De woning heeft 127 m² bewoonbare ruimte, 2 slaapkamers en een kelder, de inboedelwaarde bedraagt €25.000. De woning heeft geen alarmsysteem en werd gebouwd in 1932, leeftijd aanvrager: 30 jaar.

Prijs brandverzekering eigenaar-bewoner appartement

Deze simulatie heeft geen betrekking op het gedeelte 'gebouw' van het appartement aangezien dit gebruikelijk gedekt is door het mede-eigendom contract. Deze prijs dekt de schade aan uw woning, inboedel en de BA gebouw.

Verzekeraar

Brandverzekering

Diefstalverzekering

Rechtsbijstand

AG Insurance

€ 110,28

€ 76,32

€ 22,44

Ethias

€ 72,63

€ 70,33

€ 0,55

Axa

€ 56,28

€ 22,2

€ 21,00

ING

€ 55,11

€ 34,03

€ 4,46

Allianz

€ 46,31

€ 40,91

€ 6,68

Deze simulatie werd uitgevoerd in 2022 voor de brandverzekering van eigenaar-bewoner van een appartement in Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen. Het appartement heeft 70 m² bewoonbare ruimte, 2 slaapkamers en bevindt zich op de eerste verdieping. De inboedelwaarde bedraagt €25.000, de woning heeft geen alarmsysteem en werd gebouwd in 2003, leeftijd aanvrager: 30 jaar.

Prijs brandverzekering eigenaar-bewoner woning

Verzekeraar

Brandverzekering

Diefstalverzekering

Rechtsbijstand

AG Insurance

€ 404,76

€ 70,92

€ 22,44

Corona Direct

€ 309,32

€ 18,82

€ 11,89

Ethias

€ 276,28

€ 76,19

€ 2,02

Baloise

€ 456,73

€ 60,72

€ 22,73

Axa

€ 414,06

€ 31,02

€ 21,00

Deze simulatie werd uitgevoerd in 2022 voor de brandverzekering van een eigenaar-bewoner met een 2-gevel woning (rijhuis) in Londerzeel, Vlaams-Brabant. De woning heeft 127 m² bewoonbare ruimte, 2 slaapkamers en een kelder, de inboedelwaarde bedraagt €25.000. De woning heeft geen alarmsysteem en werd gebouwd in 1932, leeftijd aanvrager: 30 jaar.

Deze factoren bepalen mee de brandverzekering premie:

 • Waarde van de woonst: hoe groter en waardevoller jouw woonst hoe meer de premie zal bedragen, hiervoor wordt er berekend op de marktwaarde.
 • De waarde van je inboedel: meubels, kledij, sierraden,...
 • Afwerking van de woning: werd er tijdens de bouw van de woning gebruik gemaakt van brandbare materialen zoals hout of riet zal dit doorgerekend worden in de brandverzekering premie.
 • Franchisebedrag: de vrijstelling van een brandverzekering of franchise zijn de kosten die je zelf dient te betalen vooraleer een schadevergoeding wordt uitbetaald.
 • Aanvullende verzekeringen: diefstalverzekering, afstand-van-verhaal verzekering, ...
 • Woonplaats: dit wordt enkel meegeteld indien er een diefstalverzekering wordt genomen, in sommige regio's is er een grotere kans op diefstal dan in andere.
 • Bestaande verzekeringen: Heb je reeds een autoverzekering of andere verzekering bij dezelfde maatschappij, dan kan er een misschien een korting worden toegekend.
 • Acties: sommige maatschappijen doen ook kortingsacties, zoals -15% of eerste twee maanden gratis.

Brandverzekeringen vergelijken

Vergelijk je brandverzekering niet enkel op basis van de prijs maar ook op het aanbod. Laat je vandaag nog bijstaan door een onafhankelijke verzekeringsmakelaar voor het vergelijken van brandverzekeringen. Zo ben je altijd juist verzekerd.

Onze verzekeringsmakelaars helpen je graag bij het zoeken van de beste brandverzekering tegen de scherpste prijs. Zij kennen de markt en geven je gratis advies, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Vraag vandaag nog je gratis offertes aan en bespaar op je brandverzekering!