Brandverzekering Verplicht?

Of je in België al dan niet wettelijk verplicht bent een brandverzekering af te sluiten, hangt af van jouw situatie.

  • Huurder: in Vlaanderen & Wallonië sinds 2019 verplicht.
  • Eigenaar: niet wettelijk verplicht.
  • Verhuurder: in Vlaanderen & Wallonië sinds 2019 verplicht.
Brandverzekering Verplicht

Is een brandverzekering verplicht als huurder?

Als huurder ben je in Vlaanderen en Wallonië sinds 1 januari 2019 verplicht een brandverzekering af te sluiten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit nog niet het geval. 

Zo ben je in Vlaanderen verplicht en ook Wallonië om jouw aansprakelijkheid voor schade en waterschade te verzekeren niet enkel tegenover de verhuurder, maar ook tegenover derden (schade die je bij buren veroorzaakt).

Je hebt als huurder een brandverzekering nodig wanneer je een huis, studentenkot of appartement huurt, omdat je in die woning kan schade veroorzaken. Als huurder ben je verantwoordelijk ten opzichte van jouw verhuurder voor het herstellen van de woning naar zijn oorspronkelijke staat. Bovendien verzeker je met een brandverzekering ook jouw aansprakelijkheid tegenover derden.

Voorbeeld: Jouw microgolf ontploft brand en rookschade, de keuken is vernield en jouw buur heeft rookschade. De brandverzekering komt hierin tussen om zowel: verhuurder, jouw inboedel en de buurman te vergoeden.

De brandverzekering of woningverzekering is pas sinds kort wettelijke verplicht, maar in realiteit is het afsluiten van een brandverzekering vaak de voorwaarde voor het aangaan van een huurcontract.

Wat niet verplicht is als huurder is het verzekeren van jouw inboedel. Dat zijn al je eigen, “losse” spullen, zoals je meubels, keukenapparaten, kleding… Als huurder heb je wettelijke verplichting om hiervoor een brandverzekering huurder af te sluiten, maar het kan wel opgenomen worden in het als voorwaarde huurcontract.

Het verzekeren van jouw inboedel is wel geen overbodige luxe en de meeste brandverzekeringen bieden een standaard dekking voor een inboedel ter waarde van € 25.000.

Opgemerkt: De heb je een schriftelijk huurcontract lopende van voor 2019? Dan ben je niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten als dit niet in het huurcontract staat. De verplichting geldt wel voor mondelinge huurcontracten.

Is een brandverzekering verplicht als eigenaar ?

Een brand- of woonverzekering is niet wettelijk verplicht, maar de meeste banken eisen wel dat je een brandverzekering afsluit als je een hypothecaire lening aanvraagt. Dit komt omdat de bank dan eigenaar wordt van je woning als je de lening niet meer kunt terugbetalen. Een brandverzekering zorgt ervoor dat de schade aan je huis bij een brand, hevige schade of natuurramp vergoed wordt.

De brandverzekering of woonverzekering is dus niet wettelijk verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Als eigenaar ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de woning na een brand of waterschade.

Is een brandverzekering verplicht als verhuurder ?

Als verhuurder in Vlaanderen en Wallonië ben je wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten sinds 2019. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit nog niet het geval. 

De brandverzekering verhuurder zal jou dekken tegen: brandschade, waterschade, stormschade en sneeuw- en ijsschade. Je huurder betaalt namelijk enkel herstellingskosten van schade die rechtstreeks door hem/haar wordt veroorzaakt, zoals een friteuse die te lang blijft opstaan en brand veroorzaakt.

Valt er een boom door de omheining, of is er schade aan de gemeenschappelijke elektriciteitskast? Dan valt dit ten laste van de verhuurder.

Brandverzekering afstand van verhaal

Als verhuurder kan je er ook voor kiezen om een huurcontract op te stellen met met de clausule ‘afstand van verhaal’, in dit geval neem je de aansprakelijkheid van de huurder mee op in jouw brandverzekering als verhuurder. De schade die jouw huurder onopzettelijk veroorzaakt worden dus mee verzekerd.

In dat geval zal de brandverzekering van de verhuurder wel hogere kosten bedragen, in ruil hiervoor kan je als verhuurder een hogere huurprijs vragen.

Als je afspreekt dat de verhuurder een afstand van verhaal voorziet in zijn brandverzekeringscontract, dan maak je die afspraak best op papier, namelijk in de huurovereenkomst, om problemen achteraf te vermijden.

Welke schade dekt een brandverzekering?

De Belgische wetgeving bepaalt een minimale dekking bij brandverzekeringen, namelijk de baisdekking van een brandverzekering dekt:

Brand, ontploffing of implosie, aanbotsen met een dier, aanbotsen met een voertuig of luchtvaartuig, blikseminslag, aanslagen (terrorisme), arbeidsconflicten (demonstraties of protesten), schade door storm en hagel, schade door sneeuw- en/of ijsdruk op daken, natuurrampen vb. overstroming.

Naast de verplichtingen door de Belgische wetgeving, breiden nagenoeg alle verzekeraars de basisdekking uit, de meeste brandverzekeringen dekken ook: inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische toestellen, vallen van een boom op een gebouw, rook- en roetschade, waterschade door breuk van leidingen, insijpeling door het dak, sanitaire installaties of huishoudapparaten, glasbreuk, schade aan het gebouw (ramen, deuren)

Je kan je ook de brandverzekering uitbreiden en aanvullend laten verzekeren voor:

  • Diefstal
  • Rechtsbijstand
  • Extra vergoeding (bv: 10%) voor “indirecte” of “onrechtstreekse” verliezen. Dit vergoedt telefoonkosten, portkosten of administratieve kosten die de verzekerde oploopt na schade.
  • Specifieke dekkingen: zwembad, waardevolle voorwerpen,...
  • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Is brandverzekering voor huurder of verhuurder?

In Vlaanderen en Wallonië dienen sinds 2019 zowel de huurder als verhuurder een brandverzekering af te sluiten. De huurder wil zich namelijk beschermen tegen de schade die hij/zij onopzettelijk veroorzaakt, terwijl de verhuurder zijn eigendom wil beschermen tegen de schade die niet door de huurder werd veroorzaakt. Beide partijen dienen dus een brandverzekering premie te betalen aan de verzekeraar.

Wie controleert of de brandverzekering werd afgesloten?

Als de huurder of eigenaar niet kan aantonen dat de verplichte brandverzekering is afgesloten, kan de andere partij in gebreke stellen via een aangetekende brief. Als dit geen effect heeft, kan de vrederechter worden gevraagd om te bepalen dat de (ver)huurder zich verzekert, inclusief een dwangsom. Wanneer er nog steeds geen actie ondernomen wordt, kan het huurcontract ontbonden worden.