Algemene Voorwaarden

Juist Verzekerd is een geregistreerde handelsnaam van BlueHippo. Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door BlueHippo. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden die u zorgvuldig dient te lezen:

De rechten op de ontwerpen, afbeeldingen, logo's, foto's en inhoud van deze site zijn eigendom van of in licentie gegeven aan BlueHippo. Ze worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van deze site kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, opnieuw publiceren, weergeven, plaatsen of verzenden zonder de schriftelijke toestemming van Juist Verzekerd. U mag afzonderlijke pagina's alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken of afdrukken

Aansprakelijkheid, inhoud en advertenties

Hoewel Juist Verzekerd ernaar streeft ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en up-to-date is, wordt er geen verklaring of garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Juist Verzekerd kan niet beloven dat deze website ononderbroken of geheel foutloos zal zijn; Juist Verzekerd wordt geleverd op een ‘zoals beschikbaar’ basis en is niet verantwoordelijk als deze website om een reden buiten onze controle niet beschikbaar is.

Juist Verzekerd stuurt u details per e-mail en per sms (als het mobiele veld is ingevuld) en een adviseur zal contact met u opnemen voor meer informatie.

De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als professioneel advies of aanbeveling van een product of dienst die wordt aangeboden door de bedrijven die dergelijke producten of diensten leveren. Juist Verzekerd streeft ernaar om, voor zover mogelijk, te allen tijde een onafhankelijke beoordeling te geven van alle producten die op deze website worden beschreven.

Wij beweren niet dat enig advies dat op deze site wordt gegeven, moet worden opgevat als professioneel, gekwalificeerd Verzekerings-advies; de inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen of nalaten van een beslissing; noch om enige actie te ondernemen of ervan af te zien. Elke persoon die een contract aangaat met een product dat op deze website wordt beschreven, doet dit op eigen risico.

Juist Verzekerd is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige informatie die wordt verstrekt op een website of bron waartoe toegang wordt verkregen via externe links van de Juist Verzekerd-website. Juist Verzekerd heeft geen controle over deze externe sites en bronnen, en beveelt, onderschrijft of garandeert op geen enkele manier de geldigheid van enige inhoud, informatie, advertentieproducten, diensten of ander materiaal dat op websites of bronnen van derden wordt aangeboden.

Voorzover wettelijk is toegestaan, wijst Juist Verzekerd, inclusief haar management en personeel, alle aansprakelijkheid af voor verlies, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens, op welke manier dan ook veroorzaakt, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik en de inhoud van deze website of een van de producten beschreven op deze website.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightmelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen in de voorwaarden

Juist Verzekerd kan de site of deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u de site gebruikt nadat Juist Verzekerd de voorwaarden heeft gewijzigd, bent u gebonden aan de nieuwe voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en uw gebruik van deze site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

Contactgegevens

Juist Verzekerd
Onderdeel van BlueHippo


Naam en maatschappelijke zetel:
BlueHippo

Scheidreef 12

2950 Kapellen

Antwerpen

België

BE0534533544

Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden alle oproepen opgenomen.