Waterschade Brandverzekering

De waterschade dekking door de brandverzekering is erg belangrijk voor iedereen die een woning heeft of huurt. Waterschade is een van de meest voorkomende schadegevallen, meer dan de helft van de schadeclaims hebben te maken met waterschade, en het kan erg duur zijn om alles te repareren.

Waterschade is een verzamelnaam voor schade die ontstaat door het binnendringen van water in een woning. Waterschade kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals slecht onderhoud, overstromingen, lekkage en/of defecten aan de buitenkant van het pand. 

Wat dekt de brandverzekering bij waterschade?

Een brandverzekering is wettelijk verplicht om een waarborg waterschade aan te bieden.

Wanneer er sprake is van water dat insijpelt of vloeistoffen die lekken spreekt een verzekeraar over de waarborg waterschade. In de volgende gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op de brandverzekering voor een schadevergoeding:

 • Schades die voortkomt door een lek
 • Schade door insijpeling van water door het dak
 • Schade door water afkomstig van de sanitaire installatie of elektrische toestellen
 • Schade door problemen met leidingen

Standaard wordt enkel de gevolgschade uitbetaald bij waterschade. Herstellingen aan leidingen of toestellen die waterschade hebben veroorzaakt zijn niet gedekt.

Voorbeeld: door een lek in het dak is er heel wat schade aan de keuken. De verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor het herstellen van de keuken op zich, de kosten voor het herstellen van het lek in het dak valt ten laste van de verzekerde.

Waterschade door overstroming

Is er een overstroming? Zoals: een rivier die buiten haar oevers treed, hevige regenval, een overstromende beek, dan valt dit onder de waarborg natuurrampen. Ook deze waarborg is wettelijk verplicht om op te nemen in de brandverzekering door jouw verzekeraar. De brandverzekering vergoedt na een overstroming de schade aan jouw huis, inboedel en schoonmaakkosten voor alle onvoorziene schade.

Wat is niet door de brandverzekering gedekt bij waterschade?

Iedere polis is anders en elk schadegeval is uniek. Er zijn echter wel enkele algemene zaken die gedekt worden door de brandverzekering in geval van waterschade. Het is belangrijk om deze te kennen, zodat je bij schade niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Dit zijn twee van de vaak voorkomende "bezwaren" van de verzekeraar:

 • Gebrek aan onderhoud van woning, leidingen, installaties, toestellen
 • Gebrek aan voorzorgen om schade te voorkomen

Voorbeeld: voor een kelder met opstijgend vocht, die al jaren niet is onderhouden kan je geen aanspraak maken op de brandverzekering.

Bij een schadeclaim wordt enkel de gevolgschade gedekt. Dus voor eigen rekening zijn:

 • Herstellingen aan leiding of apparaten die de waterschade hebben veroorzaakt
 • Schade aan daken die zorgen voor het insijpelen van het water.

Wat te doen bij waterschade?

 •  Zoek naar de oorzaak en beperk de schade: sluit de waterleiding af, draai de elektriciteit uit, plaats emmers of vangzakken onder het lekkende water, verplaats kwetsbare spullen naar een droge plek.
 • Leg alle schade vast: maak foto's, een lijst met alle schade, noteer datum en uur. Verwijder pas nadien beschadigde meubels of andere voorwerpen.
 • Laat geen herstellingen uitvoeren zonder een akkoord van jouw verzekeraar, dringende herstellingen zijn uiteraard wel toegestaan (zoals dichten van een lek).
 • Contacteer jouw verzekeringsmakelaar en doe zo snel mogelijk aangifte: geef alles zo gedetailleerd mogelijk door. Hij zal je verder helpen met het afhandelen van het dossier.

Wat doe je als er waterschade is als huurder?

Wanneer de huurder of verhuurder aansprakelijk is afhankelijk van de situatie.

Als huurder zal je nooit moeten instaan voor schade door overmacht. Je staat enkel in voor de onopzettelijke schade die je zelf veroorzaakt als huurder. Zoals bij een wasmachine die een lek veroorzaakt of het boren van een gat en per ongeluk een waterleiding raken.

In dit geval doe je als huurder beroep op de dekking huurdersaansprakelijkheid van jouw brandverzekering als huurder om de de eigenaar terug te betalen.

Heeft de woning schade opgelopen door de verouderde staat van het huis? Dan is de verhuurder aansprakelijk.

Vrijstelling waterschade

Bij veel verzekeringsmaatschappijen wordt er vaak gewerkt met een franchise of vrijstelling, dat betekent dat je in geval van waterschade een eigen risico draagt. Dit kan soms oplopen tot wel een paar honderd euro’s. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ligt dit tussen de € 150 - € 300.

Hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de brandverzekering premie. De vrijstelling is een soort eigen risico dat je aangaat met je verzekeraar, in geval van schade wordt er (een gedeelte van) de schade niet uitgekeerd door jouw brandverzekering.