Brandverzekering Opzeggen

De brandverzekering opzeggen kan je doen om verschillende redenen: je gaat verhuizen, je hebt een goedkopere premie gevonden of je bent niet meer tevreden van de service. Hieronder lees je meer over wanneer en hoe je een brandverzekering kan opzeggen.

Wil je hulp bij het opzeggen van jouw brandverzekering? Contacteer dan vrijblijvend een onafhankelijke verzekeringsmakelaar via Juist Verzekerd.

Brandverzekering Opzeggen

Wanneer kan je een brandverzekering opzeggen?

Een brandverzekering wordt standaard afgesloten voor een jaar. Dit betekent dat de vervaldatum van het contract één jaar na de begindatum ligt. Als je niets doet, wordt de verzekering automatisch verlengd.

Wil je de verzekering opzeggen, dan moet je minstens drie maanden voor de vervaldatum van het contract een aangetekende opzegbrief naar je huidige verzekeraar sturen. Als je de aangetekende brief te laat stuurt, ben je nog een jaar vastgebonden aan je huidige verzekeraar. 

Uitzonderingen: 
Brandverzekering opzeggen in minder dan drie maanden

Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen waarbij de opzegtermijn minder dan drie maanden bedraagt: bij een tariefwijziging, wijziging van de algemene voorwaarden, na afhandeling van een schadegeval, afsluiten van een nieuwe brandverzekering of bij de wijziging van de woonst.

Brandverzekering opzeggen na tariefwijziging

Wijzigt het tarief van jouw brandverzekering? Dan kan je jouw contract opzeggen. Dit kan binnen een maand, maar ook tot drie maanden na de melding van de tariefwijziging. Dit staat vermeld in de brief die je van de verzekeraar ontvangt. De opzegtermijn bedraagt bij een tariefwijziging van een brandverzekering 1 maand.

Brandverzekering opzeggen na wijziging voorwaarden

Wanneer de verzekeraar de algemene voorwaarden aanpast, is het mogelijk de brandverzekering op te zeggen. In dat geval geldt er geen opzegtermijn van drie maanden en kan er dus direct worden opgezegd. Dit geeft de verzekeringnemer de mogelijkheid om een andere verzekeraar te kiezen met betere voorwaarden of tarieven. 

Een mededeling van de verzekeraar dat een woning of de inboedel ineens een gevoelig of aanhoudend lager risico met zich meebrengt, valt ook onder een verandering van de voorwaarden. 

Brandverzekering opzeggen na schadegeval

Ben je ontevreden over hoe je schadegeval is afgehandeld door je verzekeraar? Of komt de verzekeraar niet tussen in de schade? In beide gevallen kan je ervoor kiezen om je brandverzekering op te zeggen. Je hebt hier een maand de tijd voor, vanaf het moment dat je het regelingsvoorstel ontvangt van de verzekeraar.

Brandverzekering opzeggen na veranderen woning

Als je een woning koopt, verhuurt of verkoopt, kan je de brandverzekering opzeggen.

Stoppen met huren van een woning en een woning kopen? Je kan je huurdersaansprakelijkheidsverzekering stop zetten op de dag dat je huurcontract eindigt en de brandverzekering voor je woning als eigenaar laten starten op de datum dat de aankoopakte verleden wordt. Ook de verzekering van je inboedel kan je annuleren op je oude adres en je inboedel verzekeren op je nieuwe adres vanaf de dag van je verhuis.

Jouw woning verkopen en iets huren? De brandverzekering van je woning kan je opzeggen vanaf de dag dat de verkoopakte verleden wordt. 

Brandverzekering opzeggen na afsluiten nieuwe verzekering

Een nieuwe brandverzekering afgesloten? Dan krijg je altijd 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd mag je de verzekering vrijblijvend opzeggen. Je hoeft hiervoor geen reden te geven. Het volstaat binnen de 14 dagen een opzeggingsbrief te sturen met bevestiging van ontvangst (aangetekende brief) waar je in meld dat je het herroepingsrecht uitoefent om de brandverzekering stop te zetten.

Als je na die 14 dagen nog steeds wilt stoppen, moet je wel een opzegtermijn in acht nemen.

Hoe een brandverzekering opzeggen?

Om een brandverzekering op te zeggen die je in een opzegbrief de volgende zaken te vermelden:

  • adres en de datum van verzending
  • gegevens (naam en adres)
  • polisnummer
  • naam van je verzekeringsmaatschappij
  • vermelding dat je de polis wilt opzeggen
  • type verzekering
  • hoofdvervaldatum (of de geschatte datum indien je niet 100% zeker bent)
  • handtekening

De verzending van de brief doe je best via een aangetekend schrijven, dat je nadien kan aantonen dat de brief is verstuurd. Houd er ook rekening mee dat het enkele weken kan duren vooraleer je verzekering stopgezet wordt.

Hulp nodig bij het opzeggen van jouw brandverzekering?

Via Juist Verzekerd kom je onmiddellijk in contact met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, die jou kan helpen bij het opzeggen van een brandverzekering alsook het vergelijken van nieuwe brandverzekeringen. Neem vandaag nog contact op!

Hoe kan ik mijn brandverzekering opzeggen?

Je kan jouw brandverzekering opzeggen drie maanden voor de vervaldatum van het contract met een aangetekende brief.

Kun je zomaar een verzekering opzeggen?

Standaard dien je drie maanden voor de vervaldatum van het contract jouw brandverzekering op te zeggen met een aangetekende brief. Er zijn wel uitzonderingen zoals: tariefwijziging, wijziging van de algemene voorwaarden, na afhandeling van een schadegeval, afsluiten van een nieuwe brandverzekering of bij de wijziging van de woonst.

Hoe lang op voorhand verzekering opzeggen?

Je dient jouw brandverzekering op te zeggen drie maanden voor de vervaldatum van het contract met een aangetekende brief.

Wat met brandverzekering bij verkoop huis?

Bij de verkoop van een huis kan je de brandverzekering van je woning opzeggen vanaf de dag dat de verkoopakte verleden wordt.